Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Một Số Địa Chỉ Trang Web Về Phật Giáo


Một Số Địa Chỉ Trang Web Về Phật Giáo


1/ http://www.adidaphat.us/
2/ http://www.anlac.ca/
3/ http://baophap.com/
4/ http://www.chuadieuphap.us/
5/ http://www.chuavietnam.com/
6/ http://www.chuakimquang.com/
7/ http://www.cungduongphap.com/ 
8/ http://www.buddhismtoday.com/chung/index-vn.htm
9/ http://hoangphap.org/home/home.php
10/ http://www.hoanghiemphapvong.org/home.php
11/ http://hophap.com/
12/ http://www.lotuspro.net/index.htm
13/ http://www.langmai.org/
14/ http://cusi.free.fr/
15/ http://www.phathoc.org/
16/ http://www.phatviet.com/
17/ http://www.quangduc.com/index.html
18/ http://www.thuvienhoasen.org/index.htm
19/ http://www.thuong-chieu.org/
20/ http://www.buddhahome.net/
21/ http://www.saigon.com/~fopusa/
22/ http://www.buddhistchannel.tv/
23/ http://vinhnghiemvn.com/
24/ http://www.chuyenphapluan.com/
25/ http://www.daouyen.com/
26/ http://www.dentutraitim.net/
27/ http://www.niemphat.net/
28/ http://www.dieuphap.com/
29/ http://oasis.fortunecity.com/paris/98/ ( giáo hội phật giáo linh sơn thế giới )
30/ http://www.pgvn-haitrieuam.org/index/
31/ http://www.hinhdongphatgiao.bravehost.com/
32/ http://www.khuongviet.com/
33/ http://www.kientanh.com/
34/ http://www.lamtechucthanh.net/
35/ http://www.lien-hoa.net/
36/ http://www.linhsonphapquoc.org/
37/ http://www.lotusmedia.net/unicode/LM/default.htm
39/ http://www.chuaquocteonline.org/
40/ http://www.suoitumedia1.net/
41/ http://www.thaoluanphatphap.net/
42/ http://www.tangthuphathoc.com/
43/ http://www.kimson.org/
44/ http://www.phatda.com.au/
45/ http://www.phapvan.ca/index.asp
46/ http://www.daitangvietnam.com/
47/ http://phattuvn.org/index.php?nv=New...ticle&sid=1354
48/ http://www.phatgiaoucchau.com/
49/ http://www.aihuuvanhanh.net/
50/ http://www.chuavanphat.org/
51/ http://lotuslantern.net/english/index.php
52/ http://www.vinabri.org/ ( website viện nghiên cứu phật học )
53/ http://www.tinhthuquan.com/
54/ http://www.daotam.org/
55/ http://www.phaptangpgvn.com/
56/ http://www.angelfire.com/ca5/tai/pagoda.html ( chùa trên Thế giới )
57/ http://www.phuochau.com/index.asp
58/ http://www.khuongviet.net/


Ngoài ra còn những trang web, xin giới thiệu để quý vị có thể tham khảo:
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vấn Đáp Tôn Giáo Và Giáo Hội

VẤN ĐÁP TÔN GIÁO VÀ GIÁO HỘI            Người giảng: Thích Nhật Từ   Ngày 3-7-2010 (giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước)      Người phiên t...